ØNsker du å redusere stress på jobben? Pendle med sykkel


ØNsker du å redusere stress på jobben? Pendle med sykkel

Prøver du å senke stresset ditt på kontoret? Ny forskning tyder på at du bør vurdere å endre hvordan du kommer dit hver morgen.

En studie som nylig ble publisert i International Journal of Workplace Health Management, oppdaget at sykling, i stedet for å kjøre bil eller ta offentlig transport, til og fra jobb kan redusere stressnivåene.

"Ansatte som syklet til jobb viste betydelig lavere stressnivå innen de første 45 minuttene enn de som reiste med bil," sa Stéphane Brutus, en av studiens forfattere og professor ved Concordia University John Molson School of Business, i en uttalelse.

For undersøkelsen undersøkte forskere 123 ansatte hos et kanadisk IT-selskap. Undersøkelsen spurte arbeiderne på deres stemninger, oppfattet pendlingsspenning og reisemåter.

For best å vurdere hver ansattes stressnivå for å starte dagen, måtte undersøkelsene fylles ut innen de første 45 minuttene av deres ankomst. Å ta undersøkelsen senere på dagen kunne ha endret resultatene basert på stress som følge av arbeidsbelastning eller andre arbeidsrelaterte faktorer.

"Nylig forskning har vist at tidlig morgen stress og humør er sterke prediktorer for effekten deres senere på dagen , "Sa brutus. "De kan forme hvordan etterfølgende hendelser blir oppfattet, tolket og opptatt for resten av dagen."

Studiens forfattere sa at deres forskning bekreftet tidligere studier som fant ansatte som sykkel til jobb, oppfatter sin pendling som mindre stressende enn de som Kjør hver dag gjør.

Mens stressnivået var lavere, var stemningen ikke. Studien fant ingen bevis på at transportformen påvirker humøret hver dag.

Brutus mener at forskningen bør anspore politimenn til å vurdere mer oppmuntring til å sykle på jobb.

Med økende bekymringer for trafikkbelastning og forurensning, er regjeringer i stigende grad fremme ikke-motoriserte alternative transportformer, for eksempel å gå og sykle, sier Brutus. "Jeg kan bare håpe at videre studier vil følge vår ledelse og utvikle mer presis og bevisst forskning i dette fenomenet."

Studien var medforfatter av Roshan Javadian, en forskningsassistent ved Concordia University, og Alexandra Joelle Panaccio, en lektor ved Concordia University.


Vil du ha en kampanje? Mind Your Manners

Vil du ha en kampanje? Mind Your Manners

Å Si "takk" og "takk" kunne være nøkkelen til å fremme Din karriere. Over 80 prosent av ansatte sa at det var høflig å medarbeider påvirker karriereutsikter, ifølge en studie fra bemanningsfirmaet Accountemps. Bare 14 prosent av de undersøkte sa at å ha dårlig oppførsel på jobben, har ingen betydning for en ansattes jobbutsikt.

(Karriere)

Laid Off? 5 trinn for å gå videre

Laid Off? 5 trinn for å gå videre

Uansett om du mistenker at det kommer eller det var et totalt støt, blir du avskåret fra jobben din aldri Lett å håndtere. Tapet på stabilitet kan gi et alvorlig økonomisk, mentalt og følelsesmessig slag, og det er naturlig for din selvtillit å bli rystet. En avskjed er imidlertid ikke slutten på karrieren din.

(Karriere)