Vil du være en bedre forhandler? Få følelsesmessig


Vil du være en bedre forhandler? Få følelsesmessig

Å ta en cutthroat-tilnærming er ikke alltid den beste måten for å få det du vil ha når du forhandler, finner nye undersøkelser.

Oppfordrer ofte følelser til forhandlinger, og får ofte medfølelse fra den andre parten, noe som gjør den personen mer sannsynlig å utvikle sympati og i sin tur mer villig til å gå på kompromiss og finne kreative løsninger, finner En studie som skal publiseres i tidsskriftet Organisatorisk atferd og menneskelige beslutningsprosesser.

"Sympati er en følelse som tilsvarer god vilje," Laura Kray, en av studiens forfattere og professor ved University of California, Berkeley's Haas School of Business, sa i en uttalelse. "I forhandlinger kan det omsettes til en vilje til å løse problemløsninger på måter som ellers ikke ellers kan forekomme."

Forskerne oppdaget at denne tilnærmingen er mer effektiv når den foresøker forhandleren i svakere stilling. De fant at forhandlere i sterkere posisjon som prøvde å få sympati, kom ofte over som manipulerende. For forskningen hadde forskere tilfeldig 106 MBA-studenter til forhandlingslag for å spille ut ulike scenarier. Et scenario innebar en uenighet mellom en byggentreprenør og en eiendomsutvikler over betaling. I scenariet, etter å ha godkjent en beslutning om å bruke materialer av høyere kvalitet, bestemte utvikleren seg for å selge eiendommen og trodde ikke at materialene var verdt å betale for.

Når man forhandlinger om hvordan man skal avgjøre de to partiers forskjeller, entreprenør forklarte at det ikke ble kompensert for bruk av materialer av høyere kvalitet som kunne tvinge ham til konkurs.

Etter dette følelsesmessige anbringelsen var begge parter mer villige til å utarbeide en minnelig avtale om å dele tilleggskostnaden for materialene enn de var tidligere til disse anbringender. Mens forskerne ikke analyserte årsakene til hver utviklers respons, sa de at utfallet tyder på at entreprenørens uttalelser kan ha utløst sympati. I et annet eksperiment analyserte studiens forfattere bruken av sympatifremkallende appeller og sammenlignet effektiviteten av disse appellerer til rasjonelle argumenter og å dele informasjon som fordeler begge parter. Forskerne oppdaget at når den svakere parten appellerte til det sterkere partiet, delte sine sårbarheter og foreslåtte løsninger som også ville være til fordel for det sterkere partiet, følte de sistnevnte sympati og var mer motivert til å hjelpe.

"Våre funn avslører en optimistisk melding, sier Kray. "Selv når folk er i kraftige stillinger, kan situasjoner hvor kalde, rationelle skuespillere forventes å opptre opportunistisk, vi finner i stedet at deres følelser av sympati motiverer dem til å hjelpe de dårlige."

Studien var co- forfattet av Aiwa Shirako, en folkeanalytiker ved Google, og Gavin Kilduff, en assisterende professor ved New York Universitys Stern School of Business.


Hvilken Classic Management Theorist er du?

Hvilken Classic Management Theorist er du?

Det finnes mange stiler av ledelse, og en er ikke nødvendigvis bedre enn de andre. Selv om det er mange teorier om hvordan man skal håndtere mennesker, stemmer mange moderne ledere fortsatt med de klassiske lederteoriene som ble etablert av Frederick Taylor og andre i begynnelsen av 1900-tallet. På grunnlag av informasjon samlet av vår søsterside, Business.

(Ledelse)

5 Viktige ord å si i hvert forretningsmøte

5 Viktige ord å si i hvert forretningsmøte

Glem presentasjoner, håndtrykk og strømdrag: Arbeidere som ønsker å gjøre størst innflytelse i et forretningsmøte, bør i stedet fokusere på å bruke et svært spesifikt sett med ord. Ny forskning har funnet ut at arbeidere som brukte ordene "ja" "gi", "start", "møte" og "diskutere" endte med mer aksepterte forslag i møter.

(Ledelse)