De fleste kvinnelige entreprenører starter virksomheter fra scratch


De fleste kvinnelige entreprenører starter virksomheter fra scratch

Kvinner-eide oppstart begynner å ta fokus i næringslivet, men hvordan føler disse kvinnelige gründere seg om seg selv som ledere? I følge en ny American Express OPEN-undersøkelse vurderer godt over halvparten av kvinnelige bedriftseiere at deres ytelse skal lykkes.

Den 2013-tankesettundersøkelsen, utført av Ebiquity som en del av OPENs nylige CEO BootCamp for Women-event, så på styrken, svakheter og utfordringer fra amerikanske kvinnelige gründere basert på et spørreskjema for selvvurdering. Deltakerne ble bedt om å rangere seg i de tre fremvoksende temaene adressert til adm. Direktør BootCamp: tillit, kompetanse og tilkoblinger.

Mens bare 54 prosent av kvinnene sa at de følte at deres forretningsresultater var vellykkede, trodde 77 prosent at de var "gode" i minst ett område av deres evner. De øverste selvrangerte kompetansene var: å spørre etter hva de trenger for næringsvekst (82 prosent), konsekvent fokus på å øke sin virksomhet (72 prosent) og ha klare mål med budsjettplaner for å nå dem (62 prosent). Mange kvinnelige ledere ser ut til å trenge forbedringer i forhandling, ansettelse og avfyring, og jobber deres virksomhet i stedet for i : Mindre enn 30 prosent av respondentene har vurdert seg som "utmerket" på disse områdene Selv om 85 prosent av undersøkelsesdeltakere indikerte at de sjelden eller aldri søker bedriftsrådgivning fra en formell rådgiver, er 67 prosent jevnlig henvendt til familie og venner for veiledning, og nesten tre fjerdedeler mener at en mentors erfaring og perspektiv er mest verdifulle fordel de kunne få.

OPENs undersøkelse utforsket også respondentens vei til entreprenørskap. De fleste (74 prosent) startet sin virksomhet fra bunnen av, mens 16 prosent kjøpte eller arvet deres selskaper. Mer enn en tredjedel av kvinnene ble entreprenører for å være egen sjef, og 15 prosent startet oppstarten fordi markedet presenterte seg. De to største motivasjonene for kvinner til å fortsette sine virksomheter har kontroll over sine karrierer (59 prosent) og gir mer penger (53 prosent).

Undersøkelsen ble basert på svarene fra 300 amerikanske kvinnelige eiere av selskaper med færre enn 100 ansatte.

Opprinnelig publisert på MobbyBusiness.


Er du giftig leder? 4 Advarselsskilte å se på

Er du giftig leder? 4 Advarselsskilte å se på

Dine ansatte har ikke vært i spillet deres i det siste. De kommer sent og forlater tidlig; de tar syke dager de får ikke arbeidet sitt De har sluttet å bidra til møter. På et visst punkt må du lure på: Hva om du er problemet? Det er lett å klandre dårlig moral og resultater på individuelle lagmedlemmer, men deres holdninger kan være en direkte reaksjon på måten de blir forvaltet på.

(Ledelse)

3 Ting mest suksessfulle bedrifter gjør det riktig

3 Ting mest suksessfulle bedrifter gjør det riktig

Bruk av tilgjengelige ressurser til å effektivt utføre forretningsstrategier, opprettholde et sterkt fokus på kunden og strukturere organisasjonen for å støtte bedriftens mål er de tre grunnleggende byggesteinene som gir høye resultater, uansett bransje eller geografi, har felles. Dette funnet kommer fra ny forskning fra konferansen, et uavhengig bedriftsmedlemskap og forskningsforening.

(Ledelse)