Hva er Business Intelligence?


Hva er Business Intelligence?

Business intelligence (BI) er et begrep som blir kastet mye rundt i næringslivet, men hva betyr det egentlig?

Først av alt , BI er ikke bare en haug med informasjon, det er faktisk et helt sett teorier og prosesser som hjelper fagfolk å sortere gjennom og analysere informasjonen de samler.

Mye informasjon går gjennom et selskaps interne nettverk, men denne informasjonen må Organiseres og presenteres på en relevant, kontekstualisert måte før den er nyttig i beslutningsprosesser i en organisasjon.

God BI er medvirkende til å gjøre bedrifter vellykkede. Informasjonen samlet og sortert av BI-analytikere hjelper bedrifter med å forstå deres historie, hvor de står og hvordan de kan vokse i fremtiden.

Programvare og verktøy

De fleste bedrifter bruker en rekke programvare og verktøy - kollektivt kjent som en ERP-system - for å behandle og administrere informasjon når den passerer gjennom hver avdeling.

Informasjonen som samles inn av ERP-systemet, samles i en selskaps database, som vanligvis er plassert i et datalager. BI-analytikere bruker en rekke verktøy og programvare for å få tilgang til informasjonen som er lagret i datalageret.

Databaser blir vanligvis åpnet gjennom det såkalte BI-portal, som bare er et brukervennlig grensesnitt koblet til databasen. Gjennom BI-portalen og tilhørende programvareverktøy utfører analytikere spørringer, lager rapporter, analyserer data og lager prognoser.

De fleste BI-programvare inkluderer tre grunnleggende verktøy: datautvinning, datarchitecture og spørringsutvikling.

Datautvinning blir lettere ved hjelp av et ekstrakt, transformer og last (ETL) verktøy, som velger data som samsvarer med kriteriene bestemt av analytikere.

Når analytikere ikke trekker ut data, kan de organisere det ved hjelp av dataarkitekturverktøy. Slike verktøy hjelper analytikere til å omorganisere måten dataene lagres på, slik at det vil være mer nyttig for selskapet.

Utviklingsverktøy for søk hjelper analytikere til å samhandle med data ved å oversette spørringer til et språk som en database kan forstå. De fleste databaser i USA bruker Structured Query Language (SQL), et spesielt programmeringsspråk.

BI-analytikere

Det finnes mange forskjellige alternativer for BI-verktøy og programvarepakker, men ingen av dem vil være til stor nytte til selskaper uten BI-analytikers know-how. Disse analytikerne er koblingen mellom informasjonen på en dataskjerm og selskapets beslutningstakere.

BI-analytikere jobber vanligvis i IT-avdelingen i et selskap, hvor de bruker verktøyene til rådighet for å sortere data og generere rapporter. De fleste analytikere har bakgrunn i statistikk eller datastyring og har overlegen datakompetanse.

Dataene som analyseres, varierer avhengig av hvilken bedrift en analytiker jobber for, men en BI-analytiker hos et detaljhandelsselskap kan for eksempel håndtere informasjon om lagerbeholdning , salg og kunder.

BI-analytikere kan utføre konkrete spørringer mot databasen på daglig, ukentlig eller månedlig basis. De kan også bli bedt av ledere om å generere ad hoc-rapporter ved bruk av egendefinerte spørringer.

Business Intelligence vs Market Intelligence

Business Intelligence hjelper et selskaps ledere til å forbedre interne prosesser og ta lydbeslutninger. Men ikke all informasjon som et selskap samler, har å gjøre med det som skjer i virksomheten.

Informasjon om konkurransen, samt data samlet fra distributører og kunder, brukes til å danne grunnlag for det som kalles markedsintelligens.

Market intelligence, som ofte inkluderer markedsundersøkelser, kan hjelpe bedrifter å sette BI i sammenheng.

Hvor skal et selskap bruke mer ressurser? Hvilke markeder skal det forsøke å infiltrere neste? Dette er noen av spørsmålene som markedsunderretningsanalytikere prøver å svare på.


Microsoft Team vs Slack: Hva er riktig for bedriften din?

Microsoft Team vs Slack: Hva er riktig for bedriften din?

Effektiv kommunikasjon er ryggraden på en hvilken som helst stor arbeidsplass, og ulike applikasjoner skryter muligheten til å møte alle dine kommunikasjonsbehov. Slakk har dukket opp som en stor aktør i kommunikasjonsområdet mellom kontorene. Den unike chatteromstrukturen gjør det mulig for arbeidere å kommunisere raskt og effektivt på en organisert plattform.

(Virksomhet)

Tilbyr en 401 (k) plan? Tips for småbedriftseiere

Tilbyr en 401 (k) plan? Tips for småbedriftseiere

A 401 (k) er en pensjonssparing planlagt for ansatte av deres arbeidsgivere, som tillater arbeidstakere å spare en del av deres lønnsjekk før skatt. Til tross for fordelene med en 401 (k), tilbyr bare 14 prosent av alle arbeidsgivere en definert pensjonsordning for ansatte, basert på US-folketellingenes undersøkelse av skattedata.

(Virksomhet)