Delt lederskap: Hvordan moderne bedrifter kjører seg selv


Delt lederskap: Hvordan moderne bedrifter kjører seg selv

Bedriftsledelse skifter raskt fra gamle autoritære modeller til mer åpne metoder i mange selskaper som har blitt inspirert av kulturen i sosiale medier og Web 2.0-teknologi, og har begynt å legge til rette for deling av informasjon om ideer og prosjekter.

Kaller det Business Management 2.0, hvor firmaer i hovedsak driver seg - opp til et punkt, uansett.

Doblet "felles lederskap", blir den nye tilnærmingen til å få arbeid gjort ved flere og flere bedrifter, både store og små. Det kan hjelpe små bedrifter å vokse uten å investere i nye ansatte eller høyt lønnede ledere.

"De fleste bedrifter er organisert på grunn av at det smarteste selskapet er den med de smarteste individer som får myndighet til å administrere andre," sa Rod Collins, forfatter av lederskap i en Wiki-verden ( Dog Ear Publishing, juni 2010 ). "Den digitale revolusjonen spytter en helt annen styringsmodell der det antas at de smarteste selskapene har rask tilgang til selskapets kollektive kunnskap."

Collins brukte eksempelet på Newark, Del.-basert W.L. Gore Associates, et firma med 9000 ansatte, som blant annet gjør Gore-Tex. Selskapet, selv om det er stort, holder sine kontorer små, med ikke mer enn 150 personer i hvert kontor. Ifølge Collins jobber Gore hovedsakelig uten veileder og arbeid er akseptert av ansatte, i stedet for tildelt dem. Det bruker kollektive kunnskaper om folk til å utvikle ideer og arbeidsflyt.

For små bedrifter kan felles lederskap være like enkelt som å skape et møteformat der ansatte snakker om hvordan ideer er forskjellige og hvor det er enighet i stedet for "De beste eksemplene på felles lederskap er når beslutningstaking blir spredt over flere personer," sier Greg A. Chung-Yan, professor ved Ontario-basert University of Windsor, som nylig har undersøkt finner at ansatte er lykkeligste når de får autonomi til å bestemme hvordan de skal gjøre jobben sin best. "Det kommer fra ideen om å styrke enkeltpersoner i organisasjoner, slik at de investeres personlig i utfall og mål for organisasjonen."

For små bedrifter kan denne nye måten å administrere være så enkelt som å gi folk ansvar for ting og sørge for deres veiledere er åpne for å høre medarbeidernes innspill om emnet, sa Chung-Yan.

"Det er ikke det samme som å gi likeansvar eller det samme ansvaret for mer enn én person," sa han. "Det handler om å sørge for at ledere har en åpen dør, og at de som tar en risiko og deler ideer eller advarselforvaltere til et problem, blir ikke straffet for det."

Richard Hayward, professor i psykologi ved Harvard University , er enig.

"Felles lederskap er ikke det samme som medlederskap. Sporrekordet om med lederskap, når to personer deler like lederskapsansvar, er ikke bra, "sa Hayward MobbyBusiness i en epost. "Selv i grupper med mye felles lederskap er det nesten alltid klokt å få en person ansvarlig for å sikre at medlemmernes bidrag er godt koordinert og at ingenting av betydning overses."

Dømning av ansatte etter alder kan være kostbart

  • Uhøflige ansatte koster bedrifter mer enn de vet
  • Tiltrer Young Talentâ? | With Retirement Plans


4 Felles kommunikasjonsfeil (og hvordan de skal løses)

4 Felles kommunikasjonsfeil (og hvordan de skal løses)

Alle vet at kommunikasjon er nøkkelen i næringslivet. For å lede et vellykket team, må ansatte, ledere og toppledere kommunisere tydelig og effektivt. Noen ganger er imidlertid strømmen av informasjon avbrutt, og noen interessenter er igjen i mørket. Mangel på kommunikasjon kan føre til negative konsekvenser, fra sint ansatte og kunder til å savne muligheter og tapte fortjeneste.

(Ledelse)

Lederskapslærdier: Fokus på hva du er best på

Lederskapslærdier: Fokus på hva du er best på

Det er ingen "riktig" måte å lede en bedrift på. Dagens ledere har mye visdom å formidle om å styre den moderne arbeidsstyrken, fordi hver og en nærmer seg lederskap på sin egen unike måte. Hver uke vil Mobby Business dele en ledelsesleksjon fra en vellykket bedriftseier eller leder. Lederen: Ankur Daga, grunnlegger og administrerende direktør i Angara.

(Ledelse)