Er din jobb dræende din kreativitet?


Er din jobb dræende din kreativitet?

Ny forskning viser at 80 prosent av befolkningen i fem av verdens største økonomier føler at opplåsing av kreativitet er kritisk for økonomisk vekst. Og nesten to tredjedeler av mennesker føler at kreativitet er verdifull for samfunnet. Men bare en av fire av undersøkelsens respondenter mener at de lever opp til sitt eget kreative potensial. Er vi overfor et globalt kreativitetsgap?

Dømmer etter bevis fra arbeidsplassen, svaret er ja. I en studie av 5000 voksne over hele USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan, sponset av Adobe, en programvareutvikler, sa tre av fire respondenter at de er under voksende press for å være produktive snarere enn kreative, til tross for at de blir stadig mer forventes å tenke kreativt på jobben.

I alle landene som er undersøkt, sa folk at de bare bruker 25 prosent av tiden på jobben. Mangel på tid er sett på som den største barrieren for kreativitet (47 prosent globalt, 52 prosent i USA).

Mer enn halvparten av de undersøkte sa at kreativiteten blir kvalt av sine utdanningssystemer, og mange tror at kreativitet er tatt for gitt (52 prosent globalt, 70 prosent i USA).

USA rangert globalt som den nest mest kreative nasjonen blant de undersøkte landene, unntatt i amerikanernes øyne, som ser seg selv som den mest kreative. Men amerikanerne uttrykte også den største følelsen av haster og bekymret for at de ikke lever opp til sitt kreative potensial.

Generasjons- og kjønnsforskjeller var marginale og forsterket ideen som alle har potensial til å skape. Kvinner rangert bare litt høyere enn menn når de blir spurt om de er selvidentifiserte som kreative og om de tapper sitt eget kreative potensial.

"En av kreativitetens myter er at svært få mennesker er virkelig kreative," sa Sir Ken Robinson , en utdannelse og kreativ ekspert. "Sannheten er at alle har stor kapasitet, men ikke alle utvikler dem. En av problemene er at våre pedagogiske systemer ikke gjør det mulig for elevene å utvikle sine naturlige kreative krefter. I stedet fremmer de likhet og standardisering. at vi drenerer folk av deres kreative muligheter, og som denne studien viser, produserer en arbeidsstyrke som er betinget av å prioritere samsvar over kreativitet. "


Dads sliter med å finne arbeidslivsbalanse

Dads sliter med å finne arbeidslivsbalanse

Det ser ut til at arbeidet ser ut til å bli tullet på forholdet mellom far og deres familier, finner en ny studie. KarriereBuilders årlige farsdagsundersøkelse fant at 22 prosent av fedre sier at deres arbeid har negativt påvirket forholdet til barna sine, mens 26 prosent mener at jobben deres har skadet forhold til betydelige andre.

(Karriere)

6 Tips for et sunnere, lykkeligere arbeid Lunsj

6 Tips for et sunnere, lykkeligere arbeid Lunsj

Nesten alle har blitt offer for den triste lunsjen - alle de smakløse salatene, kalori-rydde frosne mikrowavable måltider, soggy papirplater og ødelagte plastredskaper blir virkelig gamle etter en stund. Det er enda en Tumblr-blogg dedikert til prøvelsene og trengselene om å spise tørre, kjedelige lunsjer på skrivebordet hver dag.

(Karriere)